Sejauh manakah AIMS dapat menjimatkan kos?

Penjimatan kos dari segi:

1. Semasa pembangunan dan penyelenggaraan sistem - AIMS dibangunkan secara inhouse dan diselenggara sendiri oleh pegawai ICT di Kementerian Pertahanan

2. Tempoh pengauditan - audit secara online dijalankan serentak kepada semua PTJ

3. Bilangan auditi - pengauditan dapat dijalankan kepada kesemua 103 PTJ berbanding pelaksanaan manual sebelum ini