Adakah soalan AIMS sentiasa dikaji berdasarkan pekeliling dan arahan terkini?

Ya, setiap tahun Jawatankuasa yang dilantik akan menyemak dan mengemaskini soalan mengikut pekeliling dan arahan terkini yang dikeluarkan oleh pihak Kerajaan.