Sekiranya PTJ tidak sempat menjawab AIMS dalam tempoh yang ditetapkan, adakah tempoh menjawab AIMS akan dilanjutkan?

Tidak. PTJ hanya dibenarkan menjawab AIMS dalam tempoh yang ditetapkan sahaja.