Bagaimanakah cara untuk mendapatkan ID dan kata laluan sistem?

Setiap pengguna perlu mengisi Borang Capaian AIMS dan dikemukakan kepada BADSA untuk pendaftaran pengguna di dalam sistem. Pengguna boleh hubungi Jawatankuasa Urusetia AIMS untuk mendapatkan ID dan kata laluan yang telah didaftarkan.