Sejauh mana AIMS dapat membantu Auditi?

Auditi lebih peka terhadap skop pengauditan dan pekeliling/arahan berkaitan yang terkini.