header-malay

Isnin, April 22, 2019

Pengguna dan Peranan

 
 1pentadbir-sistem
 • Pengurusan maklumat pengguna sistem
 • Pengurusan maklumat PTJ/PK/PPP
 • Kemaskini soalan
 • Pemantauan PTJ/PK/PPP
 
2penyedia-ptj-pk
 • Muat turun maklumat (jika perlu)
 • Lihat senarai semak
 • Cetak soalan (agih kepada pegawai bertanggungjawab)
 • Masukkan jawapan ke dalam sistem
 
3pegawai-pengesah
 • Menilai semula jawapan yang disediakan oleh pegawai penyedia
 • Membuat pindaan sekiranya perlu
 • Membuat pengesahan dan menghantar jawapan
 
4pegawai-pemantau
 • Menilai jawapan dari PTJ/PK/PPP
 • Memantau prestasi PTJ/PK/PPP
 • Membuat analisis ke atas prestasi PTJ/PK/PPP
 
5pengurus-program
 • Memantau prestasi PTJ/PK/PPP mengikut program
 • Menilai prestasi PTJ/PK/PPP berdasarkan program
 • Membuat analisis prestasi program
 
6pengurus-atasan-atm
 • Memantau prestasi program-program ATM
 • Mendapat maklumat prestasi program-program ATM
 
7pegawai-pengawal
 • Mendapat maklumat prestasi semua program kementerian
 • Memantau prestasi program kementerian
 • Membuat penilaian ke atas prestasi pengurusan kewangan Kementerian
 • Membuat perancangan masa hadapan pengurusan kewangan Kementerian
 
 

Bilangan Pengunjung

5587591
Hari Ini
Bulan Ini
Bulan Lepas
2398
102407
32284