header-malay

Isnin, April 22, 2019

Latar Belakang

 

Accountability Index Monitoring System (AIMS) adalah sistem berasaskan web yang digunakan untuk melaksanakan pengauditan pengurusan kewangan secara online. AIMS dibangunkan pada tahun 2008 dengan kerjasama di antara Bahagian Audit Dalam Dan Siasatan Am dan Bahagian Pengurusan Maklumat. AIMS mula dilaksanakan pada tahun 2009 secara berperingkat. Tujuan pelaksanaan AIMS adalah untuk meningkatkan kesedaran kepada Pusat Tanggungjawab (PTJ) untuk mengesah semula kerja-kerja yang telah dilaksanakan oleh mereka melalui soalan AIMS yang disediakan. Proses ini memberi ruang kepada PTJ untuk melaksanakan pengauditan sendiri secara dalaman yang menjadikan mereka lebih bertanggungjawab dan meningkatkan komitmen terhadap tugasan yang dilaksanakan. Tahap integriti yang tinggi amat diperlukan bagi menjamin keberkesanan pelaksanaan AIMS.

Banner Sistem AIMS


AIMS boleh dicapai melalui alamat http://aims.mod.gov.my. Capaian terbaik adalah melalui Internet Explorer. Hanya pengguna berdaftar dibenarkan memasuki sistem.

 

 

Bilangan Pengunjung

5587582
Hari Ini
Bulan Ini
Bulan Lepas
2389
102398
32284