header-eng

Saturday, May 28, 2016

Message From Head of Internal Audit Division

sub badsanew

 

"Bahagian Audit Dalam dan Siasatan Am berperanan memastikan Jabatan yang terlibat dengan pengurusan kewangan mematuhi undang-undang dan peraturan serta mengesan salah laku dalam tadbir urus kewangan. Accountability Index Monitoring System (AIMS) diperkenalkan sebagai satu kawalan dalaman yang berkesan dalam pengurusan kewangan dengan menggunakan pendekatan pengauditan kendiri secara online. AIMS dibangunkan berasaskan pada elemen kepercayaan yang memerlukan sikap ketelusan, integriti dan akauntabiliti di kalangan auditi. Pelaksanaan AIMS secara berterusan mampu mendidik auditi untuk mengamalkan budaya kerja yang cemerlang dan seterusnya membantu organisasi mencapai matlamat Zero Financial Mismanagement."

 

Encik Che Mohd Shukri bin Che Hassan
Setiausaha Bahagian Audit Dalam dan Siasatan Am
Kementerian Pertahanan Malaysia

 

Visitor Counter

994463
Today
This Month
Last Month
368
17566
18538